Det sociale liv er en uundværlig del af HIVO´s aktiviteter.

Det sociale samvær er fællesskab. Et fællesskab med idrætskammerater, familie og andre om en fælles interesse.
Det er samvær på tværs af køn, generationer og/eller handicap. Det er samvær på tværs af normale skel både socialt og kulturelt.
Det erkendes dog, at der er og har været skel mellem udviklingshæmmede og fysisk handicappede.
Der vil derfor til stadighed blive arbejdet på at få disse skel fjernet. Som en del af fællesskabet er det naturligt at alle yder efter evne. Derfor er alle forpligtet til at hjælpe, hvor det er muligt.