Idrætterne er omdrejningspunktet i HIVO

Der skal være mulighed for at dyrke sin idræt som en ugentlig begivenhed, hvor det sociale samvær er prioriteret højest . Der skal også skabes muligheder for fordybelse. Derfor kan der opstå behov for at dyrke sin idræt flere gange om ugen. Disse behov skal i videst muligt omfang tilgodeses. HIVO går ind for konkurrenceidræt på alle niveauer, men vil modarbejde enhver tendens til, at konkurrencen tager overhånd, så sejr og / eller nederlag får negativ indflydelse på foreningens øvrige værdigrundlag.