Foreningsdemokratiet er en meget væsentlig del af HIVO

Det viser sig i både den måde, foreningen fungerer, og i den måde de enkelte idrætter gennemføres.
Der er tale om et repræsentativt demokrati. Tydeligst ses dette i, at medlemmerne vælger en bestyrelse, som sikrer, at HIVO kan fungere i det daglige, men det viser sig også i den måde, idrætterne gennemføres.
Ledere og trænere sikrer, at den enkelte idræt gennemføres i henhold til HIVO´s målsætning og vedtægter samt i overensstemmelse med de ønsker, medlemmerne har.
HIVO arbejder for at forbedre mulighederne for alle handicapgrupper.
Der er derfor en pligt til også at forsøge at påvirke de beslutninger, der tages ikke alene i DHIF, men også på det politiske plan i kommune og amt.