Generalforsamling 2020

 Generalforsamling

Tid/sted: Tirsdag den 10. marts 2020 kl. 19.00 i Café Pap (”Tusindfryd”)

Vi glæder os over fint fremmøde til årets generalforsamling.
Vi var ca. 40 medlemmer, hvilket giver en god stemning, dialog og mulighed for flere gode ideer og tanker til vores fremtidige arbejde i Hivo,
så allerførst mange tak til alle fremmødte og vi håber at I og endnu flere vil deltage ved næste generalforsamling.

Dagsorden i følge lovene:

1.Valg af dirigent – bestyrelsen indstiller Niels Erik Jakobsen: valgt enstemmigt

2.Bestyrelsens beretning for 2019 til godkendels: forelagt af Margrethe og godkendt uden kommentarer

3.Forelæggelse af regnskab for 2019 til godkendelse: forlagt af Pia og godkendt uden kommentarer

4.Fastlæggelse af kontingent

5.Behandling af evt. indkomne forslag:

Bestyrelsen foreslår samme kontingent for alle medlemmer 600 kr. pr. år uanset alder

Punkt 4 og punkt 5 behandlet samtidigt og besluttet uændret kontingent 600 kr. pr. år for alle medlemmer uanset alder, begrundet i administrations- og klub omkostninger er det samme for alle medlemmer, og der er mulighed for at deltage i flere idrætter pr. uge i Hivo både for voksne og unge / børn. Vi benytter alene medlemskontingent i Hivo og har ikke kontingentopkrævning pr. idræt, og forskelle i medlemskontingent giver udfordring i Conventus (foreningsstemet).

6.Valg til bestyrelsen (konstituering næstkommende bestyrelsesmøde kort efter Generalforsamling):

Følgende er på valg:

Margrethe Foxing- villig til genvalg – valgt

Jan Ø. Petersen – ønsker ikke genvalg / Jan mange tak for din store indsats i Hivo bestyrelsen, og vi glæder os over at du fortsætter dit arbejde i Hivo idrætterne, og du er altid velkommen til at komme med ideer og tanker.

Jørgen Lund – villig til genvalg

Michael Andersen er valgt til bestyrelsen, og Michael har været hidtil været suppleant så han kender til bestyrelsens arbejde.

7.Valg af suppleanter på valg hvert år:

Per Godsk – villig til genvalg

Arne Bo Kristensen – opstiller / og er valgt

8.Valg af revisor og revisor suppleant.

Revisor Kirsten Lyngholm – villig til genvalg / valgt

Revisor Poul Erik Olesen – villig til genvalg, hvis andre gerne vil / valgt

Revisor suppleant Ralf Magnussen – villig til genvalg / valgt

9. Eventuelt:

Vi drøftede ideer og tanker til fortsat udvikling i Hivo, samt at vi skal fortsætte arbejdet med at forbedre vores kommunikation i foreningen såvel på hjemmesiden og i øvrigt kan de forskellige idrætter i Hivo i fremtiden komme til at skrive information og opslag via Conventus der så kommer frem på hjemmesiden.

Covid-19/ Corona virus fylder også vores dialog, da vi alle ønsker at beskytte alle medlemmer mod smitte, samtidig med at der er stor usikkerhed på hvad og hvordan vi skal forholde os.

Tak for en rigtig god Generalforsamling med konstruktiv dialog og god stemning, det tegner godt for fremtiden i Hivo idrætterne.

Generalforsamlingen er lige afsluttet, da vi bliver bedt om at forlade bygningen Cafe Pap, fordi en anden bruger af bygningen lige er meddelt smittet af Corona virus

Set i lyset af denne melding beslutter bestyrelsesmedlemmerne sig for at konstituering af bestyrelsen må foregå på et senere tidspunkt når vi igen har mulighed for at mødes fysisk, da der ikke ønskes et digitalt bestyrelsesmøde på nuværende tidspunkt. Vi afslutter derfor vores forsamling straks og skilles hurtigt.

Tilbage

Relaterede Filer:

aarsberetning_2019.pdf   56 KB