Generalforsamling 2017 – Referat

Referat fra ordinær generalforsamling i Handicappedes Idrætsforening for Vejle og Omegn Mandag den 27. marts 2017

Referent: Per Holm

1.Valg af dirigent: Ib Degn blev valgt – Lovlig indkaldt. 2.Bestyrelsens beretning for 2016: Læst op af Formand Per Holm – Godkendt. 3.Forelæggelse af regnskab for 2016: Fremlagt af Per Holm, Godkendt. 4.Fastlæggelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret – Dette blev vedtaget. 5.Behandling af indkomne forslag: Der var mail fra Steen Mathiassen, at Jan Petersen fra Hockey, stiller op som suppleant. 6.Valg af formand eller kasserer: Kasserer Pia Apostoli var på valg og blev genvalgt 7.Valg af øvrig bestyrelse: Næstformand Kasper Laursen var på valg og blev genvalgt 8.Valg af suppleanter: Suppleant Eva Gabriella Larsson var på valg og blev genvalgt Som ny suppleant blev Jan Petersen valgt 9.Valg af revisor og revisor suppleant: Revisor Kirsten Lyngholm var på valg og blev genvalgt Revisor suppleant Poul Erik Olesen var på valg og blev genvalgt Revisor suppleant Ralf Magnussen var på valg og blev genvalgt 10.Eventuelt: Ordinær generalforsamling, i Hivo´s vedtægter står der: indkaldes skriftligt til medlemmerne mindst 14 dage før, Hvad menes med skriftlig indkaldelse i dag. Er/var generalforsamlingen lovlig indkaldt med en skriftlig besked til lederne om at informere om generalforsamlingen, at den er skriftlig på Hivo´s hjemmeside og at den er skriftlig i Hivo – Posten som var uddelt 3 uger før. Der var stor debat om den var lovlig eller ej, med forslag til at bestyrelsen fik en advarsel. Efter en debat på ca. 30 min. startede generalforsamlingen så op. Sommeridræt startes op 4. maj på Gl. stadion, hvor vi har kan gøre brug for et rum til udstyr. Steen Mathiassen har meddelt, at det er sidste sesson han står for Hockey og fodbold. Ansøgning af midler til sommeridræt udstyr er sendt til VIR, Børnesvømning underretter sundhedsplejersker, for at få flere med.  

Tilbage

Generalforsamling 2017 – Årsberetning for 2016

Bestyrelsen`s beretning for året 2016

”Har handicappede ikke også brug for at få motion”?.

   Dette var ofte Bent´s ord og jo selvfølgelig har de stadig det.    Året 2016 har været et godt år for HIVO med megen aktivitet og endnu flere idrætsudøvere på mange af vores idrætter. Året startede op og sidst i januar afholdte vi den sædvanlige lederaften med, god mad og højt humør. Tak for den store deltagelse.

   Den ordinære generalforsamling, blev afholdt d. 14. marts og den forløb i en god ånd, men der var megen debat om vores idræt Kørestole Basket og det med at leve op til Hivo´s vedtægter. Der har været større og større interessere for aktiviteterne i Hivo, som igen er vokset i 2016 til nu 196 medlemmer, selvom vi måtte sige farvel til idrætten kørestole basket, som startede deres egen forening Pare Sport Vejle.

   En stor tak til alle frivillige ledere, trænere, hjælpere, familier og bekendte, som er kernen, så Hivo kan fungere i hverdagene, 1000 tak til jer alle.

   Tak til jer som deltager i bestyrelsesarbejdet og hjælper til ude i idrætterne, hvilket fører til at HIVO – Posten stadig kommer ud til stor glæde for mange.

   En særlig tak til vores kasserer Pia, for det store arbejde du gør.

   Også en tak til Ib Degn,  som har deltaget i bestyrelsesarbejdet i flere år, men nu har valgt at takke af.

   HIVO´s økonomi  er god, takket være dem som støtter os med bidrag m.m.

   Bestyrelsen arbejder stadig på at skaffe nye frivillige ledere og hjælpere.

  Vi kan alle glæde os over et vellykket år for HIVO, med megen aktivitet og hvor enkelte idrætter nu, desværre har fået ventelister.

  På bestyrelsens vegne

  Per Holm

 

Tilbage