Mødereferater

Generalforsamling 2012(19. Marts 2012)

Referent:  Per Holm

  1. Valg af dirigent.:   Steen Mathiasen blev valgt og erklærede generalforsamlingen for lovlig.
  2. Formandens beretning :   Bent Lyngholm berettede om året 2011, hvor der i HIVO havde været 8 bestyrelsesmøder med den ”nye” bestyrelse som var, Bent som formand for et år, Per H., Pia, Ib og så Kasper som havde været bestyrelsesmedlem i et år. Der startede b3 nye idrætter, El-hockey,Leg og idræt for børn og Kørestole basket . der var en god aktivitet i idrætsgrenene, men El-hockey måtte stoppe igen da der ikke var nok tilslutning. Ellers skydning 7-8, svømning ca. 20, børn og idræt 7-8, basket ca. 8 og hockey 65-70.Festivejle´s idrætslederpris fik Flemming Petersen, andre priser og mesterskaber, se Hivo-posten. Lions tildelte Hivo 10.000Kr. i anledning af deres 40 års jubilæum. Hivo ønsker 2 ledere på hver idræt, så vi undgår lukning af disse. Tak for et godt år sagde Bent og takkede af som formand.
  3. Forelæggelse af regnskab:   Pia gennemgik regnskabet som blev godkendt.
  4. Fastlæggelse af kontingent:   Kontingent uændret
  5. Behandling af evt. indkomne forslag:   Nye vedtægter som blev godkendt
  6. Valg af formand, Bent Lyngholm ønsker ikke genvalg. :   Per Holm blev valgt som ny formand
  7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, Ib Degn og Kasper Lauersen modtager genvalg. :   Kasper Lauersen og Ib Degn blev genvalgt. Margrethe Foxing blev valgt ind som det nye bestyrelsesmedlem
  8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.:   Jette Westh blev valgt som ny suppleant og Per Godsk blev genvalgt
  9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.:   Poul Erik og Per Christensen blev genvalgt og Kirsten Lyngholm genvalgt som suppleant
  10. Eventuelt.:   Der blev efterlyst noget mere i medierne og passivt medlemskab blev drøftet, men det skal behandles ud fra vedtægterne

Næste møde:  Mandag den 26. Marts 2012 - Referent: Per Holm