Mødereferater

Mandag 24. februar 2020

Referent: Margrethe Foxing
Ordstyrer: Per Godsk
Afbud: 
NB: Per Godsk har bestilt Café Pap

 1. Godkendelse af referat fra sidst:
  Ok
 2. Hivo’s økonomi
  - Årsregnskab 2019 til godkendelse af bestyrelsen
  * underskrevet Bestyrelsen.
  - ansøgninger fra idrætter aktuelt
  * Hockey trøjer og træningsdragt nogen + veste, tilbud /stævne
  * Bowling trøjer og jakker til nogen, regning / søgt sponsor
  * Bowling har fået leveret trøjer og jakker
  - modtage tilskud aktuelt
  * modtager ekstra kørselstilskud fra 2019- pulje uddeling
  * Parasportsrådet har bevilget 10.000 kr. til udvikling af Hivo, leder/træder uddannelse for året 2020, så husk ansøgning til bestyrelsen, hvis der er nogen som ønsker uddannelse.
 3. Hivo – posten / hjemmesiden – emner via Per til Henning :
  * Per følger op
 4. Hivo – idrætterne & afholdt lederaften 17.01.2020 – notat: :
  Hockey 25/4 2020 FM 1 dags stævne og overnatning
  Hockey 7/11 2020 i Vejle Alm. Stævne 1 dag
  Bowling stævne i Horsens 29.02.2020
  Kørestole baseball – hal, møde i næste uge Lena / Jan
  Sommeridræt nedlægges midlertidig 2020, grundet omlæg baner Gl. stadion
 5. Generalforsamling den 10. marts 2020 kl. 19:
 6. Persondataforordning for Hivo:
  Vedhæftet udkast til godkendelse af bestyrelse før opslag på hjemmesiden + udarbejdelse af et kort notat til forsiden på vores hjemmeside.
 7. Opdatering af oplysninger på DGI og Conventus:
  Anvendelse af muligheder
 8. Deltag i Sports Galla Vejle 2020 den 2. april 2020:
  Musikteateret Vejle, tilmelding fra 2. marts 2020 kl. 12
  - www.vejle.dk/borger/vaer-aktiv/sport-og-fritid/sportsgalla/
  Hivo er indstillet til 2 priser i 2020
 9. Projekt – Para idrætsskole 2021 :
  i lighed med f.eks. fodboldsskoler
  (1 uge i sommerferien første gang 2021)
  – Følgende vil gerne deltage i projekt, og vi skal have flere med fra Hivo (Per Godsk, Jan Ø., Margrethe )
 10. Evt.
  - Frivilligt arbejde hjælpe andre foreninger/ PR & information om Hivo
  - Nye begivenheder: Klubaften aktiviteter -super ide
  - De Rar Olympiske Lege 2020 – www.rol.vejle.dk