Mødereferater

Mandag 9. december 2019

Referent: Margrethe Foxing
Ordstyrer: Steen
Afbud: 
NB: Per Godsk bestiller Tusindfryd og bemærk ændret tidspunkt!

 1. Godkendelse af referat fra sidst:
  Ok
  • Opfylde ønsker fra Lederaften 2019 ” ønskebrønden”
  • Hockey har ansøgt Vejle Kommune ifb. med stævne 24. – 26. 04.2020, sportsstævne 25.04.2020 i Vejle.
  • Pia er tilmeldt conventus kursus 3. januar 2020 – medlemmer
  • Der er yderligere conventus mulighed for kursus tilmelding jf. Pia – Årsregnskab, 13. + 16. januar 2020. ( Pia, Michael og Margrethe )

 2. Lav oplæg til Indkaldelse til Generalforsamling 10. marts 2020 incl. Bestyrelsens Forslag:

  • Det skal sendes til Hivo posten og Hivo – hjemmesiden
  • Hvem på valg: : Jan, Margrethe, Jørgen? ( supl. Per Godsk, Michael Andersen).

  • Jan modtager ikke genvalg 2020
   Til beslutning på generalforsamlingen 2020 – opfordring til alle medlemmer og leder/trænere, kom og vær´ med.
   Forslag kontingent ens for alle – pt. 600 kr. pr. år.

 3. Hivo-posten:
  Indlæg sendes til Henning inden den 1. februar 2020
  Oplæg til Generalforsamling – Margrethe
  Indhenter aktuelle oplysninger fra idrætter til lederaften.
  Ordstyrer til Generalforsamling – Hvem ?
 4. Nyt fra idrætterne:

  • Bowling: Deltaget i stævne i Aabenraa
  • Fodbold: 15 til 20 stk. aktive hver gang, deltager i firmasport stævner
  • Hockey: 7 hold – spiller til stævner ca. 58 deltager
  • Sejlads: der er ledige pladser til flere sejler
  • Sommeridræt: Jan vender retur.
  • Showdance: 18 danser om mandagen
  • Skydning:De afholder stævne 10. 01.2020 (Petri)
  • Svømning: 4 ledere har fået bassin prøve, 15 hold 1, 3 på hold 2

 5. Lav oplæg til Lederaften 17.01.2020:

  • Opfordring bestyrelsesmedlemmer
  • Conventus brug – for trænere og hjælper
  • Kursus / underholdning? – teaterstykke Spinderihaller

 6. Møderække 2020:
  Bestyrelsesmøde 24.02.2020, ændres til 24.02.2020 kl. 18.30
 7. Eventuelt:

  • Sports Galla Vejle 2. april 2020
  • Foreningsforum 2020 i Vejle 11. maj 2020
  • Kan Hivo tilbyde idrætsskole i sommerferien for skolesøgende børn i Vejle Kommune? (i lighed med fodboldskolerne) typisk i den 1. uge af skolesommerferien)
   Ideen rigtig god, men vi kan ikke være klar for år 2020:

   • Idrætsskolen / elever fra idrætsskole hjælper / seminarer studerende – træner kan ikke tage fri uden løn fra job.
   • Børn og evt. personlige hjælper?


   Forespg. Fra Parasport Vejle, Dan vil stille forslag tirsdag til Vejle Kommune.


 8. Næste Møde: 24.02.2020 kl. 18.30 Cafe Pap