Mødereferater

Mandag 21. oktober 2019

Referent: Margrethe Foxing
Ordstyrer: Per Godsk
Afbud: Steen Waage Mathiassen

 1. Godkendelse af referat fra sidst:
  Ok
 2. Hvad er sket siden sidst/ Hvad nyt:

  • Hivo - Grill aften 14.09.2019 på Ellehøj / Hivo - 40 års jubilæums markering – ca. 60 deltager, god opbakning og stemning.
  • Parasport Vejle og Parasportrådet Vejle 2019, Udstilling 3. dec. 2019 kl. 16 i Spinderihallerne
  • Indgået nyt sponsor samarbejde med Føtex Vejle – Flaske pant
  • NB! Hivo Hochey spillere den 1. november 2019 k. 16.00 – 18.00 Føtex Nørregade Vejle.
  • Ny idræt i Hivo er på vej: Kørestol Baseball – (Jan) – Forventet start marts 2020 søndage, oplysning hal følger senere, måske Kirkebakke Hallen/ gennemgang af stole ( Jan/ Lene og Jørgen) Lykke fra Para-sport er med til at hjælpe i starten.

 3. Nyt fra idrætterne:

  • Bowling: Turneringerne er i gang, og det går godt. Holdende OK
  • Fodbold: Starter indendørs (Flemming og Steen)

   

  • Hockey: Fuld gang 2. nov. 1 dags stævne, forberedelse frem mod stort stævne i Vejle 25.04.2020
  • Sejlads: God sæson, Arne Bo duelighedsbevis, 2020 nyt sejl er bevilget af IsabellaFonden og bestilles i 2019.
  • Sommeridræt: ikke stor tilslutning i 2019, vi overvejer fremtidigt behov og muligheder

   

  • Showdance: Hver mandag på Bøgevang skolen v/Gabriella + hjælper: Charlotte Stall

   

  • Svømning: Starter indendørs (Flemming og Steen)

   

  • Svømning: Rigtig mange deltagere på svømning 1(18 stk) og på svømning 2(15 stk)

 4. Planlægning:
 5. Planlagt lederaften til 17.januar 2020 kl. 18 (MF / PG) og dato for generalforsamling 10. marts 2020.
 6. Hivo-posten:
  materielle skal afleveres nu til Henning (11.10.2019)
 7. Medlemmers tilmeldinger i Conventus + opkrævninger 2019 girokort.:
  Vi mangler stadig nogle tilmeldinger, og nogle tilretninger indenfor de enkelte idrætter, hvilket Michael, Margrethe og Pia vil arbejde med i resten af 2019.
  Det er besluttet at vi må udsende girokort for kontingentopkrævning 2019, og nogle har allerede betalt kontant eller ved girokort, vi beder alle medlemmer betale deres kontiengent på ”gammel dags måde” i 2019.
 8. Økonomi – Kasserer Pia
  Orientering aktuelt:
 9. Forslag angående kørselsafregning og evt. max. beløb / stævner, vi undersøger og vil søge løsning til omkostningsstyring og begrænsning, i forhold til enkelt idrætsudøvere og hold.
  • Forslag til ændret kontingent for unge under 18 år, således at der er fremover vil være ens kontingentpris for medlemskab i Hivo uanset aldre, gældende fra 2020 (grundet Conventus i praksis mv.) – til drøftelse i bestyrelsen og evt. forslag til generalforsamlingen i 2020.

   

  • Tilskud 22.000 kr. fra Isabella Fonden til Sejlas (Nyt sejl med logo og omslag), søgt for sejlerne af Arne Bo m.fl.

   

  • Afslag – ansøgt tilskud fra Kohberg Brød (tilskud til Bowling, Fodbold, Hockey, Showdance, Skydning – jf. ønsker fra lederaften)

   

  • Ansøgning fra Hockey til 2020 (evt. 2019: 12 stave 132 cm ca. 2.500 kr.) Trænertøj 6 x sæt ca. 3.000 kr., Trafiksikkerheds veste 12 st. til brug for spiller og til poseomdeling ide: Hjælper tøj ens bluser ifb. med stævne 20 stk. ca. 4.000 kr. med Hivo tryk.

 10. Møderække 2020
  2. halvår 2019:

  • 9. december 2019 kl. 18.30
  • 24. februar 2020 kl. 18.30

  Afbud gives til Per Godsk

 11. Eventuelt:

  • 1. E-sport for handicap / para-sport (Michael / Jan / Jørgen -? er det noget som er interessant i regi Hivo)
  • Ansøgninger til fremtidig kasserer – Emne til Nyt fra bestyrelsen
  • Ansøgninger til fodboldtræner – Jan arbejder på det og vil gerne være midlertidig træner.
  • Hockey stævne 25.04.2020 – sæt X i kalenderen v/ Hanne, Lars, Flemming – Emne til Nyt fra bestyrelsen


 12. Øvrige aktiviteter i 2019

  • Økonomisystem – Pia / Margrethe
  • Persondataforordningen – Kasper/ Pia / Margrethe
  • Margrethe sender til Asger Frisgård f.s.v. referater mv.
  • Besøg idrætter - hvem og hvilke / hvornår


  Næste Møde: 09.12.2019 kl. 18.30 Cafe Pap