Mødereferater

Mandag 19. august 2019

Referent: Margrethe Foxing
Ordstyrer: Per Godsk
Afbud: Pia Apostoli, Steen Mathiassen, Jørgen og Michael

 1. Godkendelse af referat fra sidst:
  Ok
 2. Planlæg Grill aften 13.09.2019 – opgave fordeling:

  • Tilmelding v/ Jan Ø. Petersen og Per Godsk
  • Indkøb madvare v/ Pia
  • Aftale med Ellehøj + Grill + nøgle v/ Margrethe
  • Aktivitet / ideer / 40 års jubilæum : Jan og Hanne
  • Øl og Vand indkøb Jan og salg Per

  • Fordeling af opgaver:

   • Hivo-posten: Henning Hansen og Per Godsk
   • Hivo - idrætterne, kontaktpersoner: Jan laver en fordeling
   • Bestyrelsen / trænere for idrætter:
   • Lederaften 25.01.2019 - oversigt fra "ønskebrønd"

  • Medlemmers tilmelding i Conventus:
   Seddel må udfyldes og Pia + Margrethe + Michael kan oprette i Conventus

   

  • Økonomi – Kasserer Pia:
   Forslag angående kørselsafregning og evt. max. beløb / stævner, vi undersøger og vil søge løsning til omkostningsstyring og begrænsning, i forhold til enkelt idrætsudøver.

   

  • EM Rugby stævne i Vejle i uge 32 – orientering v/ Jan:
   Flemming har stået med hjælper og kommunikation
   350 timer ca. har Hivo leveret frivilligt arbejdskraft – flot arbejde.

   

  • Nyt fra idrætterne:
   Hockey starter 04.09.2019 kl. 17 – 19 / Spektrum A & B<br/> Sommeridræt har ikke været besøgt ret meget i år, evaluering – medlemsinteresse på tværs af idrætterne.<br/> Sejlads er godt i gang<br/> Bowling, svømning, dans er startet igen efter sommerferien<br/> Skydning

   

  • Møderække 2019 – 2. halvår 2019?:
   planlæg bl.a. dato Generalforsamling
   Afbud til Per Godsk

   

  • Eventuelt:

   • Vejle Kommune har inviteret Hivo til deltagelse den 13.09.2019 kl.10 – 12 i De Rare Olympiske lege.
   • Ansøgninger til fremtidig kasserer – Emne til Nyt fra bestyrelsen
   • Ansøgninger til fodboldtræner – Jan arbejder på det og vil gerne være midlertidig træner.
   • Hockey stævne 25.04.2020 – sæt X i kalenderen v/ Hanne, Lars, Flemming – Emne til Nyt fra bestyrelsen


  Øvrige aktiviteter i 2019

  • Økonomisystem – Pia / Margrethe
  • Persondataforordningen – Kasper/ Pia / Margrethe
  • Hjemmesidenopdatering - Asger Frisgård
  • Besøg idrætter - hvem og hvilke / hvornår


  Næste Møde: 19.08.2019 kl. 19.00 Cafe Pap