Mødereferater

Mandag 8. april 2019

Referent: Margrethe Foxing
Ordstyrer: Per Godsk
Afbud: Pia Apostoli, Jørgen Lund

 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 25.02.2019:
  Ok
 2. Godkendelse af referat fra generalforsamling 26.03.2019:
  Ok
 3. Konstituering bestyrelsen:

  • Formand: Margrethe Foxing
  • Næstformand: Jan Østergaard Petersen
  • Kasserer: Pia Apostoli, vi søger samtidig fremtidig kasserer
  • Bestyrelsesmedlem: Jørgen Lund
  • Bestyrelsesmedlem: Steen Mathiasen
  • Suppleant: Per Godsk
  • Suppleant: Michael Andersen

 4. Fordeling af opgaver: - dette punkt blev ikke færdigt:

  • Hivo-posten: ( Henning ) Per Godsk
  • Hivo - idrætterne - kontaktpersoner:
  • Ansøgning sponsorer til: Lederaften 25.01.2019 – oversigt fra ”ønskebrønd”

 5. Medlemmers tilmelding i Conventus:
  Fredag 14.06.2019 kl.16 Cafe Pap og Michael Andersen vil hjælpe med PC.Samtidig vil vi ønske god sommer til fremmødte medlemmer.
 6. Økonomi – Kasserer Pia har stillet krav om hjælp / ny kasserer
 7. Parasport Danmark – stævne Blue Horse den 15. – 17. marts 2019
  Hivo var aktiv lørdag den 16.03.2019 v/ Jørgen
 8. Møderække 2019 – indtil sommerferien og 2. halvår 2019?:
  På næste møde skal der planlægges Grill aften den 14.09.2019
 9. Eventuelt:
  Uge 32 – EM i Kørestol Rugby i Vejle. Flemming Petersen står for hjælper og kommunikation, sammen med Steen.
  Øvrige aktiviteter i 2019

  • Økonomisystem – Pia / Margrethe
  • Persondataforordningen – Kasper/ Pia / Margrethe
  • Hjemmesidenopdatering - Asger Frisgård
  • Besøg idrætter - hvem og hvilke / hvornår


 10. Næste Møde: 19.08.2019 kl. 19.00 Cafe Pap