Mødereferater

Mandag 22. januar 2018

Referent: Per Holm

Deltagere: Pia, Margrete, Per Godsk, Gabriella, Jan og Per Holm

Afbud: Kasper

  1. Godkendelse af referat:ingen bemærkninger
  2. Hivo’s økonomi: ser okay flot ud
  3. Hivo – Posten: deadline 19. feb. Jan Ø. Petersen, sommer - idræt
  4. Hivo – idrætterne: husk sommeridræt.
  5. Conventus: Pia og Margrete deltager i kursus.
  6. Nyheder på hjemmesiden (billeder): Asger, kørselsseddel, medlemmer
  7. Idræts udvalg: Der arbejdes på at lave en model.
  8. Generalforsamling: Indkomne forslag. Per Holm taler med Poul Erik Olesen
  9. Lederaften: Indslag om idrætsudvalg.
  10. Eventuelt: Fordeling af opgaver i Hivo's bestyrelse.

Næste møde: Lederaften - Fredag den 23. februar 2018 kl. 19.00 i Cafè Pap (Tusindfryd)