Mødereferater

Mandag den 28. April 2014

Referent:  Per Holm

  1. Godkendelse af referat:  OK
  2. Hivo’s økonomi :  Ok der er givet 10.000 kr. fra Tuborg Fondet til en luftpistol til skytterne.
  3. HIVO – Idrætterne:  , indlæg til hivo – posten om bordtennis PH
  4. Haltider og hjemmesiden:  haltider er søgt og vi forventer svar april – maj måned, hjemmesiden, Kasper og Per tager et møde med Asger, Asgers far, hvor vi kan se ansvaret for opdatering og udseende af hjemmesiden. Asger
  5. Sejlbåd:  bevilget Kr.25.000, fra Kultur og Fritid og privat fra Urban Kr. 10.000
  6. Jubilæumsfest 2014:  da HIVO fylder 35 år, arbejder bestyrelsen med at lave en Idrætsdag hvor udefrakommende kan komme se og evt. prøve idrætterne i Hivo efterfulgt af en festaften for Hivo`s idrætsudøvere, ledere og trænere. Der er foreslået Helager – hallen og Nørremarkshallen. Datoer for jubilæumsfest kan være 13.09. – 20.09.14 og d. 27.09
  7. Aktiv repræsentants hivo:  flyttes til næste bestyrelsesmøde
  8. Eventuelt:  møde ang. Festdag afholdes 14.05.14 i Tusindfryd 19.00 – 21.00 Der blev aftalt at hivo vil investere i en computer som formanden gør brug af i dagligdagen

Næste møde:  Mandag den 16. Juni 2014 - Referent: Per Holm