Mødereferater

Mandag den 3. Marts 2014

Referent:  Per Holm

  1. Godkendelse af referat:  OK
  2. Hivo’s økonomi :  OK
  3. Hivo – posten :  er klar til trykken
  4. Hivo – idrætterne:  Hivo bevilger et nyt skydebord til Petri
  5. Generalforsamling:  dagsorden udsendes til lederne, som så videregiver til idræts udøverne i uge 10
  6. Skade i hockey:  Flemming Petersen ramt i øjet af en puk under træning, hvilket indberettes til DHIF og forsikringen
  7. HIVO´s bestyrelsesmøder i 2014:  er fastlagt til: 28.04. – 16.06. – 29.09. og 08.12.
  8. Eventuelt: :  der blev drøftet om kørestolebasket evt. kan flyttes over til Basket Vejle og et møde vil blive afholdt i foråret. Skytterne ønsker et tættere samarbejde med bestyrelsen, da der sigtes efter OL 2016, Per Holm tager over. Der er nu søgt midler til en ny båd og de gamle både skal nu vurderes med salg for øje. Såfremt nogle skulle være interesseret i at købe en billig båd, så henvend jer til bestyrelsesformand Per Holm tlf. nr. 23 69 78 05

Næste møde:  Mandag den 28. April 2014 - Referent: Per Holm