Mødereferater

Mandag den 2. December 2013

Referent:  Per Holm

  1. 1. Godkendelse af referat :  OK
  2. HIVO’s økonomi:  OK
  3. Hivo – posten:  flot og er udsendt.
  4. Hivo – idrætterne:  ny idræt er startet op med små børn til svømning, hockey stævne i februar
  5. Kørestolebasket:  Kasper og Per kontakter Palle Petersen
  6. Fleksjob:  som tingene ser ud lige nu, kan vi i Hivo´s bestyrelse, ikke sige ja til en i fleksjob.
  7. Generalforsamling:  den ordinære generalforsamling bliver den 24.03.2014 kl. 19.00 i Tusindfryd
  8. Bestyrelsesmøder:  første møde i det nye år bliver 03.03.2014 kl. 19.00
  9. Eventuelt:  , mad og alt er klar til lederaften i Tusindfryd fredag den 24. januar 2014, kl. 19.00 . Skytterne er nu startet op med et forløb med en træner fast tilknyttet. Sejlbåd er nu tæt på et endeligt valg og der har været kontakt til en båd mægler. Erik Kjærsgaard er genvalgt til folkeoplysningsudvalget, men for en to årig periode, hvor Skov Jørgensen tager de næste to år

Næste møde:  Mandag den 3. Marts 2014 - Referent: Per Holm