Mødereferater

Mandag den 12. August 2013

Referent:  Per Holm

  1. Godkendelse af referat:  OK
  2. HIVO’s økonomi:  OK
  3. Hivo – posten:  er udsat 14 dage grundet manglende materiale fra idrætterne.
  4. Hivo – idrætterne:  Fremover fremsendes referater til alle ledere i idrætterne.
  5. Skytterne – tilskud til træner :  Elite Vejle – Hivo giver tilskud til træner. Elite Vejle vil gerne være med til klup udvikling, for Hivo, for at Hivo bliver mere synlig og at der evt. kan findes nye Elite - talenter.
  6. Sejlbåd – små både:  krav til bådtype er nu afklaret og sejlerne, Ib og Per Holm udvælger den bedst egnede bådtype, pris og Per Holm laver udkast til ansøgning ved kultur - udvalget. Små både til sejllads med handicappede. Frank Rundstrøm er i gang med en undersøgelse for at afdække evt. behov.
  7. Eventuelt,:  Elite Vejle beder om hjælp til bordtennis 2015, vi kan være behjælpelige i det omfang der er muligt, med leder(e) og x antal hjælpere

Næste møde:  Mandag den 7. Oktober 2013 - Referent: Per Holm