Mødereferater

Mandag den 10. Juni 2013

Referent:  Per Holm

  1. Godkendelse af referat :  Ok
  2. Hivo – posten:  er fremkommet og sendes ud med posten
  3. Hivo – idrætterne:  nye indslag til Hivo-posten fra kørestolsbasket, skydning og svømning fremsender til Jette senest d. 10. august.
  4. Skytterne, luftpistol og regler for transport af våben:  en luftpistol vil være på ønske/venteliste til 2014 og regler for transport af våben gælder ikke for luftgeværer og -pistol
  5. Sejllads/bådmotor :  først blev det besluttet at vi måtte ud og investere i en brugt påhængsmotor til A-Ha, da den gamle blev stjålet. Der var ivrig debat om investering i en nyere båd, i stedet for de to gamle. Der blev valgt bådtype med særlige krav til brug af handicappede, særlige krav til at komme sikkert om bord, til skridsikkert dæk, sikkert søgelænder og god plads ved sidestag og ved sprayhud. Der stilles også særlige krav til ekstra plads så 6 personer kan være i båden under sejllads samt at fald er ført tilbage så alle, som vil, kan deltage i sejlføringen.
  6. Eventuelt:  rigtig flot jubilæums reception hos Y men´s Club, hvor vi tog imod en flot donation. DHIF/Lars, ang. Lars stoppede som træner, kan en enig bestyrelse kun bekræfte at det alene er Palle der ansætter og afskediger træneren, da det er Palle Petersen der står som leder af idrætten og har det fulde ansvar for den daglige ledelse af kørestolebasket i Hivo.

    Ps. Husk at tilmelde nye idrætsdeltagere og hvis de melder sig ud

Næste møde:  Mandag den 12. August 2013 - Referent: Per Holm