Mødereferater

Mandag den 22. April 2013

Referent:  Per holm

  1. Godkendelse af referat:  ok
  2. HIVO’s økonomi :  ok
  3. Hivo – posten:  Jette rykker for nye indslag
  4. Hivo – idrætterne :  er i gang og sejllads starter 6. maj
  5. Y men´s Club, jubilæum sidste Weekend i maj :  indbydelse er kommet
  6. Skytterne, regler for våben:  tages op næste møde
  7. Trænere på kursus og attester :  Trænere kan deltage i kursus og attester følges op af Per Holm
  8. Eventuelt:  kørestolebasket rigtig flot Basket – HIVO stævne med en god tilslutning og med mange tilskuere.Asger vil gerne opdatere hivo`s hjemmeside og bestyrelsen siger mange tak

    Bådene blev til debat, Spækhuggeren trænger til at blive istandsat

Næste møde:  Mandag den 10. Juni 2013 - Referent: Per Holm