Mødereferater

Mandag den 4. Marts 2013

Referent:  Per Holm

 1. Godkendelse af referat:  ok
 2. HIVO’s økonomi:  regnskabet er klar for 2012 med et overskud på 42.794,59 Kr. HIVO er udtrukket til at skulle indsende regnskab til DHIF
 3. Hivo – posten:  ikke kommet ud
 4. Hivo - idrætterne:  nye indslag til Hivo-posten fra Fodbold, Bowling, Leg og Idræt og Sejllads
 5. Generalforsamling d. 18.03.2013 :  indk. Forslag: nye vedtægter.
 6. Nye vedtægter:  fremsendes til generalforsamling
 7. Y men´s Club :  Udstillingen er med et overskud på 40.000,00 Kr., som går til Hivo i d. 25. maj
 8. Eventuelt:  generalforsamling så sent som muligt i marts mdr. næste år. Kørestolebasket,

  • Hivo-Cup 10 hold er tilmeldt 20. og 21. april

  • Hockey holdet, elite vejle ildsjæl kunne være Steen og eller Brian og Allan fra bowling

Næste møde:  Mandag den 22. April 2013 - Referent: Per Holm