Mødereferater

Mandag den 21. Januar 2013

Referent:  Per Holm

  1. Kørestolebasket, Hivo-Cup v. Palle Petersen :  orientering om Hivo – cup foråret 2013 . Det ser ud til at der er bevilget tilskud fra kommunen. Det kniber lidt med at få flere af de danske klubber med, men tilmeldingsfristen er dog ikke forbi endnu. Vejle kørestolebasket er for tiden nede på kun 4 spillere, da der er 2 på efterskole. Der kunne godt bruges flere spillere, såfremt nogle skulle have lyst til at prøve/deltage.
  2. Godkendelse af referat:  godkendt
  3. HIVO’s økonomi:  ikke noget at bemærke
  4. Hivo – posten, Hivo idrætterne:  Gøres klar til tryk snarest
  5. Generalforsamling :  Ordinær Generalforsamling, afholdes den 18. marts 2013 kl. 19.00 i Tusindfryd. Kommer op hjemmesiden.
  6. Elite-idræt:  vi har nu fået bekræftet at der er 3 skytter
  7. Møderække for 2013 :  04.03., 22.04. og 10.06.2013
  8. Eventuelt:  Underskrifter på våbentilladelser, tilskud til HIVO – Cup er behandlet, medlemstal Pt. ca. 150 idrætsmedlemmer og Lederaften er nu klar til fredag kl. 19.00 i Tusindfryd.

Næste møde:  Mandag den 4. Marts 2013 - Referent: Per Holm