Mødereferater

Referent:  Per Holm Kørestolebasket:  afbud fra Palle og frue Godkendelse af referat:  ...
Læs mere
Referent:  Per HolmGodkendelse af referat:   GodkendtHIVO’s økonomi:  Ikke noget at...
Læs mere
Referent:  Jette WestGodkendelse af referat:  godkendtHIVO’s økonom:  De sidste gamle...
Læs mere
Referent:  Per Holm Y´s mens Club Vejle, kørerplan:   Hans Henrik fra Y´mens Club Vejle,...
Læs mere
Referent:  Per HolmGodkendelse af referat:  Godkendt HIVO´s økonomi :  i balanceTilskud...
Læs mere
Referent:  Per Holm Godkendelse af referat:  Godkendt HIVO´s økonomi :  ok Tilskud fra...
Læs mere
Referent:  Per Holm Godkendelse af referat:  Godkendt HIVO´s økonomi :  ok Bestyrelsen...
Læs mere
Referent:  Per Holm Valg af dirigent.:   Steen Mathiasen blev valgt og erklærede...
Læs mere
Referent:  Per Holm Godkendelse af referat:  Godkendt Økonomi::  Årsregnskab, viser et...
Læs mere
Referent:  Per Holm Godkendelse af referat:  Godkendt HIVO´s økonomi, årsregnskab:  Årsreg...
Læs mere