Nyheder

GRILL AFTEN 2024

Hivo vil gerne inviterer til grill aften og hyggeligt samvær og snak på
tværs af alle idrætter.

På Karrierværksted/Ellehøj Ellehammervej 8,
Vejle.


Grill aften, fredag den 06. september 2024, kl. 17:00 til kl. 20:00.
Hvor Hivo vil være vært ved en gang Pølser – brød – kylling – salat.
Drikkevarer kan købes på stedet, Vand kr. 5,- og øl kr. 10,-.

Alle fra Hivo er velkommen og I må meget gerne tage
en ven med.

Tilmelding til Per Godsk tlf. 41 11 90 05.
Mail: hockey1966@gmail.com senest den 30.08.2024.


NB. Alle med flex bus senste kl 20:00
Vel mødt!!

2024 – 4 filer

Nummer 1 2024

Generalforsamling 2024 indkaldelse

Generalforsamling

HIVO – De Handicappedes Idrætsforening for Vejle og Omegn

indkalder til ordinær generalforsamling.

mandag den 25. marts 2024 kl. 19.00 i Foreningerneshus Vejle.

Adresse: Vissingsgade31,1, 7100 Vejle

Dagsorden i følge lovene:

  1. Valg af dirigent
  1. Bestyrelsens beretning for 2023 til godkendelse
  1. Forelæggelse af regnskab for 2023 til godkendelse
  1. Fastlæggelse af kontingent.
  1. Behandling af evt. indkomne forslag

Forslag til vedtægts ændring – del af § 9 i vedtægterne:

  • 9.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. I.h.t. dagsorden vælges formand, næstformand og kasserer/ økonomiansvarlig på den ordinære generalforsamling. Kassereren/ økonomiansvarlig skal være fuldmyndig. Bestyrelsen kan give og tilbagekalde fuldmagt til ekstern bogholder/ kasserer for at varetage den daglige økonomi, bogholder / kasserer referer til bestyrelsen, og daglig økonomi håndteres i samarbejde med økonomiansvarligt bestyrelsesmedlem. Godkendelse af større/ ekstraordinære investeringer kræver forudgående bestyrelsesgodkendelse.

  1. Valg til bestyrelsen (konstituering næstkommende bestyrelsesmøde kort efter Generalforsamling)

Følgende er på valg:

Margrethe Foxing – modtager genvalg

Jørgen Lund –

  1. Valg af suppleanter på valg hvert år:

Per Godsk –

Kasper Lauersen –

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Revisor Kirsten Lyngholm –

Revisor Ralf Magnusson –

Revisor supplant Tom Jensen –

  1.  

Eventuelle forslag skal være formanden, Margrethe Foxing, Højager 97, 7300 Jelling,

formand@HIVO.one, i hænde senest den 17. marts 2024.

Bemærk, at kun aktive medlemmer har stemmeret. Bestyrelsen håber, at flest mulige af foreningens medlemmer vil møde op og tage del i generalforsamlingen.

Med venlig hilsen – Bestyrelsen i HIVO

Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023

Mandag 20. marts 2023

Adresse: Vissingsgade31,1, 7100 Vejle

Referat, årsregnskab og årsberetning kan downloades herunder.

Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022 Mandag 21. marts 2022

Adresse: Vissingsgade31,1, 7100 Vejle

Invitation til General forsamling

Fodbold udendørs

Titel: Fodbold Udendørs

Tid og sted: Tirsdag kl. 16:30-18:00, Fodboldbane ,Damhavens Skole, v/ Boulevarden, 7100 Vejle.

Ledige pladser: 

Pris: 600. – DKK.

Ledere: Jonas tlf. 93908533
Svend tlf. 61463372

Om holdet: Træning tirsdag udendørs fodbold spilles på Fodboldbane Damhavens Skole v/ Boulevarden 7100 Vejle ( bag Region Syd Danmark).
Udendørs periode fra april/maj – september tirsdag 16.30-18.00 med en sommerpause i juli måned.
Kontakt til trænere:
Jonas tlf. 93908533
Svend tlf. 61463372
Årligt kontingent 600 kroner til Hivo, dækker for alle idrætter i Hivo.
Tilmelding kontakt Per Godsk på telefon 41119005 mellem kl. 13-20. Læg besked med dit navn og tlf. nr., og Per vil kontakte dig

Fodbold indendørs

Titel: Indendørs Fodbold

Tid og sted: Mandag  kl. 17:00-19:00, DGI-Huset i Vejle, beliggende Villy Sørensens Plads, 7300 Vejle

Ledige pladser: 

Pris: 600. – DKK.

Ledere:
Jonas tlf. 93908533
Svend tlf. 61463372

Om Holdet: Ugentlig træning mandag i vinterhalvåret sæson fra oktober – april.
Spiller i DGI-Huset i Vejle, beliggende Villy Sørensens Plads, 7300 Vejle. Hal: se informationstavle i forhallen.
Kontakt til trænere:
Jonas tlf. 93908533
Svend tlf. 61463372
Årligt kontingent 600 kroner til Hivo, dækker for alle idrætter i Hivo.
Tilmelding kontakt Per Godsk på telefon 41119005 mellem kl. 13-20. Læg besked med dit navn og tlf. nr., og Per vil kontakte dig

Svømme hold 1

Titel:Svømning 1
Tid og sted:Tirsdage kl. 19:00 – 21:30 – Vejle Kommune, Mølholmbadet, Mølholmbadet
Periode:11-08-2023 – 31-07-2024
Ledere:
Træner,, Holdleder
Eva Gabriella Larsson, mobil: 31260503, evagabriellalarsson@gmail.com
Hjælpetræner
Ove Niels Jensen, mobil: 87332651, apostoli.jensen@gmail.com
Hjælpetræner
Pia Apostoli, mobil: 28105318, kasserer@hivo.one
Ledige pladser:3 ud af 15
Pris:600,- DKK
Om holdet:Tirsdag svømme træning og – motion, samt motivere hinanden til mere vandaktivitet.
Sted: Mølholmbadet, Badevænget 12, 7100 Vejle.
Hold 1 – består af 10 svømmere i vandet, svømmetræner og læring
Hold 2 – består af 5 + hjælpere, motionere og svømmetrænere
Årligt kontingent 600 kroner til Hivo, dækker for alle idrætter i Hivo.
Tilmelding kontakt Gabriella tlf. 31260503

Showdance

Titel: Showdance

Tid og sted: Mandage kl. 18:30 – 19:30, Bøgevangskolen, Bøgevangen 1, 7100 Vejle.

Ledige pladser:

Pris: 600. – DKK. 

Ledere:

Om holdet: Mandag danser vi forskellige danse i grupper, par og hvad vi syntes er sjovt.
Sted: Bøgevangskolen, Bøgevangen 1, 7100 Vejle.
Årligt kontingent 600 kroner til Hivo, dækker for alle idrætter i Hivo.
Tilmelding kontakt Gabriella på telefon 31260503.