Generalforsamling 2017 – Referat

Referat fra ordinær generalforsamling i Handicappedes Idrætsforening for Vejle og Omegn Mandag den 27. marts 2017

Referent: Per Holm

1.Valg af dirigent: Ib Degn blev valgt – Lovlig indkaldt. 2.Bestyrelsens beretning for 2016: Læst op af Formand Per Holm – Godkendt. 3.Forelæggelse af regnskab for 2016: Fremlagt af Per Holm, Godkendt. 4.Fastlæggelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret – Dette blev vedtaget. 5.Behandling af indkomne forslag: Der var mail fra Steen Mathiassen, at Jan Petersen fra Hockey, stiller op som suppleant. 6.Valg af formand eller kasserer: Kasserer Pia Apostoli var på valg og blev genvalgt 7.Valg af øvrig bestyrelse: Næstformand Kasper Laursen var på valg og blev genvalgt 8.Valg af suppleanter: Suppleant Eva Gabriella Larsson var på valg og blev genvalgt Som ny suppleant blev Jan Petersen valgt 9.Valg af revisor og revisor suppleant: Revisor Kirsten Lyngholm var på valg og blev genvalgt Revisor suppleant Poul Erik Olesen var på valg og blev genvalgt Revisor suppleant Ralf Magnussen var på valg og blev genvalgt 10.Eventuelt: Ordinær generalforsamling, i Hivo´s vedtægter står der: indkaldes skriftligt til medlemmerne mindst 14 dage før, Hvad menes med skriftlig indkaldelse i dag. Er/var generalforsamlingen lovlig indkaldt med en skriftlig besked til lederne om at informere om generalforsamlingen, at den er skriftlig på Hivo´s hjemmeside og at den er skriftlig i Hivo – Posten som var uddelt 3 uger før. Der var stor debat om den var lovlig eller ej, med forslag til at bestyrelsen fik en advarsel. Efter en debat på ca. 30 min. startede generalforsamlingen så op. Sommeridræt startes op 4. maj på Gl. stadion, hvor vi har kan gøre brug for et rum til udstyr. Steen Mathiassen har meddelt, at det er sidste sesson han står for Hockey og fodbold. Ansøgning af midler til sommeridræt udstyr er sendt til VIR, Børnesvømning underretter sundhedsplejersker, for at få flere med.  

Tilbage

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *