Generalforsamling 2011

Referent:  Per Holm

1.Valg af dirigent.:  

 Steen Mathiasen blev valgt og erklærede generalforsamlingen for lovlig.

2.Formandens beretning :

   Bent Lyngholm berettede om året 2011, hvor der i HIVO havde været 8 bestyrelsesmøder med den ”nye” bestyrelse som var, Bent som formand for et år, Per H., Pia, Ib og så Kasper som havde været bestyrelsesmedlem i et år. Der startede b3 nye idrætter, El-hockey,Leg og idræt for børn og Kørestole basket . der var en god aktivitet i idrætsgrenene, men El-hockey måtte stoppe igen da der ikke var nok tilslutning. Ellers skydning 7-8, svømning ca. 20, børn og idræt 7-8, basket ca. 8 og hockey 65-70.Festivejle´s idrætslederpris fik Flemming Petersen, andre priser og mesterskaber, se Hivo-posten. Lions tildelte Hivo 10.000Kr. i anledning af deres 40 års jubilæum. Hivo ønsker 2 ledere på hver idræt, så vi undgår lukning af disse. Tak for et godt år sagde Bent og takkede af som formand.

3.Forelæggelse af regnskab: 

  Pia gennemgik regnskabet som blev godkendt.

4.Fastlæggelse af kontingent:   

Kontingent uændret

5.Behandling af evt. indkomne forslag:   

Nye vedtægter som blev godkendt

6.Valg af formand, Bent Lyngholm ønsker ikke genvalg. :

   Per Holm blev valgt som ny formand

7.Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, Ib Degn og Kasper Lauersen modtager genvalg. :   

Kasper Lauersen og Ib Degn blev genvalgt. Margrethe Foxing blev valgt ind som det nye bestyrelsesmedlem

8.Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.:  

 Jette Westh blev valgt som ny suppleant og Per Godsk blev genvalgt

9.Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.:   

Poul Erik og Per Christensen blev genvalgt og Kirsten Lyngholm genvalgt som suppleant

10.Eventuelt.:   

Der blev efterlyst noget mere i medierne og passivt medlemskab blev drøftet, men det skal behandles ud fra vedtægterne

Næste møde:  Mandag den 26. Marts 2012 – Referent: Per Holm

Tilbage

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *