Idrætterne i fokus/ Det sociale liv

Idrætterne

Der skal være mulighed for at dyrke sin idræt som en ugentlig begivenhed, hvor det sociale samvær er prioriteret højest . Der skal også skabes muligheder for fordybelse. Derfor kan der opstå behov for at dyrke sin idræt flere gange om ugen. Disse behov skal i videst muligt omfang tilgodeses. HIVO går ind for konkurrence idræt på alle niveauer, men vil modarbejde enhver tendens til, at konkurrencen tager overhånd, så sejr og / eller nederlag får negativ indflydelse på foreningens øvrige værdigrundlag.

Det sociale

Det sociale samvær er fællesskab. Et fællesskab med idrætskammerater, familie og andre om en fælles interesse.
Det er samvær på tværs af køn, generationer og/eller handicap. Det er samvær på tværs af normale skel både socialt og kulturelt.
Det erkendes dog, at der er og har været skel mellem udviklingshæmmede og fysisk handicappede.
Der vil derfor til stadighed blive arbejdet på at få disse skel fjernet. Som en del af fællesskabet er det naturligt at alle yder efter evne.
Derfor er alle forpligtet til at hjælpe, hvor det er muligt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *