Det usagte og det uhørte

Det usagte og det uhørte

Måske det mest besværlige. I et foreningsliv som HIVO´s kan der opstå situationer, hvor der ikke kun er tale om overskridelser af foreningsbestemmelser og vedtægter. Der kan dels være tale om, at det øvrige samfunds love overtrædes, og dels kan der være tale om, at begreber som etik og moral tilsidesættes.

HIVO har på tre områder meget faste regler og retningslinjer for, hvad der er tilladt, og hvad der gøres hvis regler og retningslinier overtrædes.

 

1. Udnyttelse af medlemmernes begrænsninger medfører øjeblikkelig bortvisning fra HIVO. I de tilfælde, hvor der er tale om en kriminel handling, vil bortvisningen blive fulgt op af en anmeldelse til politi eller andre myndigheder. DHIF vil blive orienteret.

 

2. Seksuelle overgreb af enhver art vil medføre øjeblikkelig bortvisning og anmeldelse til politiet. DHIF vil blive orienteret.

 

3. Brug af doping og andre unødvendige hjælpemidler medfører suspension af idrætsudøveren og evt. den involverede træner og / eller leder. Suspensionen følges op af en dialog mellem HIVO´s bestyrelse og den / de implicerede. Hvis dialogen fører frem til en ny erkendelse hos udøver / træner / leder, kan suspensionen ophæves. Hvis ikke kan der blive tale om udelukkelse fra HIVO.

 

Det er vigtigt at slå fast, at det i ovennævnte altid og kun er HIVO´s bestyrelse, der påtager sig ansvaret for, at evt. sager gennemføres på værdig vis.
Det er også altid HIVO´s bestyrelse, der træffer de endelige beslutninger vedrørende en sags afslutning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *